Projekt systemowy "Czas na aktywność w mieście Rzeszów"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Projekt 2013


Cel projektu


Grupy docelowe


Instrumenty aktywnej integracji


Zespół Projektowy


Doradca ds. osób niepełnosprawnych


Kontakt


Galeria


ArchiwumLINKI
Licznik odwiedzin